BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA   STT Dịch vụ Quy cách Khuyến mại Ghi chú Gía thành 1 Thiết kế Logo Start Logo –  Name card –  Phong bì thư –  Tiêu đề thư 2 mẫu thiết kế/ 5 ngày 2.600.000 Bussiness –  Name card –  Phong bì thư...