Xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp. Thông qua quy trình này, doanh nghiệp có thể tiếp cận, chăm sóc khách hàng của mình bằng các dịch vụ và giải pháp tối ưu. Xây dựng quy trình chăm sóc bài bản giúp thu hút các khách hàng tiềm năng, chuyển đổi thành hoạt động mua hàng và giữ chân họ lâu dài. Cùng tham khảo top 20 công ty sở hữu quy trình chăm sóc khách hàng tuyệt vời nhất trên thế giới.