Các hình thức quảng cáo trong siêu thị

Các hình thức quảng cáo trong siêu thị

Siêu thị là loại hình cửa hàng hiện đại, với không gian rộng. Kinh doanh tổng hợp với cơ cấu chủng loại hàng hóa phong phú, đa dạng, bảo đảm chất lượng. đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh, có các...