Xu hướng video marketing đang phát triển rất mạnh mẽ. Và dường như không có dấu hiệu gì là nó sẽ chậm lại. Tiêu biểu phải nói đến sự phát triển của nền tảng video độc quyền như Youtube với sự tham gia của người dùng ngày càng nhiều hơn. Ngoài ra các các nền tảng...