Tổng hợp những website order đặt hàng, với nguồn hàng đa dạng, chất lượng và giá thành rẻ. Phục vụ cho các bạn nào có nhu cầu tìm kiếm các mặt hàng mới lạ để kinh doanh.

STT Website STT Website 
 1 http://www.lightinthebox.com/ 11 http://www.chinabuye.com/
 http://www.miniinthebox.com/12  https://www.cndirect.com/
 http://www.dx.com/13  http://www.highqualitybuy.com/
 http://www.dealsmachine.com14  http://www.newfrog.com/
 http://www.sammydress.com/15  http://www.tinydeal.com/
 http://www.banggood.com/16  http://www.lightake.com/
 http://www.eachbuyer.com/17  http://www.geekbuying.com/
 http://focalprice.com/18  http://www.dinodirect.com/
 http://www.tmart.com/19  http://www.gearbest.com/
10 http://www.everbuying.net/20  https://www.aliexpress.com/

 Hi vọng danh sách này sẽ giúp bạn dễ dàng chọn lựa được mặt hàng và nhà cung cấp phù hợp.