Bảng giá quảng cáo trên tạp chí Đất Mũi – Kênh quảng cáo báo, tạp chí

Bảng giá quảng cáo trên tạp chí Đất Mũi – Kênh quảng cáo báo, tạp chí

Báo ảnh Đất Mũi có tất cả 3 ấn phẩm và một tờ báo điện tử. Báo ảnh Đất Mũi phát hành thứ hai hàng tuần. Báo ảnh Đất Mũi Cuối Tuần, phát hành thứ năm hàng tuần. Với cách trình bày hiện đại, hình ảnh sống động, màu sắc bắt mắt. Bài viết chất lượng, Báo ảnh Đất mũi tiếp...