Giới thiệu về kênh radio VOV1

Kênh phát thanh VOV1 là kênh Thời sự chính trị tổng hợp bắt nguồn từ chương trình thời sự đầu tiên của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bắt đầu từ ngày 01/01/2010 Hệ thời sự chính trị tổng hợp chính thức đươc phát song 24/24. Cung cấp thông tin nhanh, nóng nhất về các vấn đề thời sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa nghệ thuật cho thính giả trong và ngoài nước.

Tần số phát sóng trung và ngắn từ (594, 630, 648, 655, 666, 675, 690,711) kHz và (5975, 9530, 7210)kHz. Và trên sóng FM 100 MHz.

Xem thêm

Bảng giá quảng cáo radio toàn quốc Báo giá quảng cáo trên VOV giao thông
Bảng giá quảng cáo trên đài phát thanh Hà Nội Báo giá quảng cáo trên VOH – HCM
Bảng giá quảng cáo trên VOV1,2,3,4,5 Báo giá quảng cáo trên XONE FM

 Liên hệ quảng cáo trên VOV1

CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM – BRANDCOM

Địa chỉ : P3107 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email : contact@brandcom.vn Tel: (024) 66.89.7777 – Hotline: 098.145.8866

 

Lịch phát sóng trên kênh radio VOV1

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH HỆ THỜI SỰ CHÍNH TRỊ TỔNG HỢP – VOV1

(Ban hành theo quyết định số : 33188/QĐ-TNVN, ngày 26 thang 12 năm 2013)

Giờ

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

CN

 

4h45-4h50

Nhạc mở đầu –  Quốc ca

Nhạc mở đầu –  Quốc ca

Nhạc mở đầu –  Quốc ca

Nhạc mở đầu –  Quốc ca

Nhạc mở đầu –  Quốc ca

Nhạc mở đầu –  Quốc ca

Nhạc mở đầu –  Quốc ca

 

4h50-5h05

Nhạc hiệu

 Nhạc thể dục  giới thiệu sóng

Nhạc hiệu

 Nhạc thể dục  giới thiệu sóng

Nhạc hiệu

 Nhạc thể dục  giới thiệu sóng

Nhạc hiệu

 Nhạc thể dục  giới thiệu sóng

Nhạc hiệu

 Nhạc thể dục  giới thiệu sóng

Nhạc hiệu

 Nhạc thể dục  giới thiệu sóng

Nhạc hiệu

 Nhạc thể dục  giới thiệu sóng

 

5h05-5h20

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

 

5h20-5h25

Thời tiết

Thủy văn biển

Thời tiết

Thủy văn biển

Thời tiết

Thủy văn biển

Thời tiết

Thủy văn biển

Thời tiết

Thủy văn biển

Thời tiết

Thủy văn biển

Thời tiết

Thủy văn biển

 

5h25-5h35

Biển đảo

 Việt Nam

Biên giới xanh

Biển đảo

 Việt Nam

Biên giới xanh

Biển đảo

 Việt Nam

Biên giới xanh

Biển đảo

 Việt Nam

 

5h35-5h45

Nông nghiệp và nông thôn

Nông nghiệp và nông thôn

Nông nghiệp và nông thôn

Nông nghiệp và nông thôn

Nông nghiệp và nông thôn

Nông nghiệp và nông thôn

Nông nghiệp và nông thôn

 

5h45-5h50

Quảng bá+đệm

Quảng bá+đệm

Quảng bá+đệm

Quảng bá+đệm

Quảng bá+đệm

Quảng bá+đệm

Quảng bá+đệm

 

5h50-5h59

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

 

5h59-6h00

Báo giờ

Báo giờ

Báo giờ

Báo giờ

Báo giờ

Báo giờ

Báo giờ

 

6h00-6h30

THỜI SỰ SÁNG

Trực tiếp

THỜI SỰ SÁNG

Trực tiếp

THỜI SỰ SÁNG

Trực tiếp

THỜI SỰ SÁNG

Trực tiếp

THỜI SỰ SÁNG

Trực tiếp

THỜI SỰ SÁNG

Trực tiếp

THỜI SỰ SÁNG

Trực tiếp

 

6h30-7h00

Quân đội

nhân dân

Quân đội

nhân dân

Quân đội

nhân dân

Quân đội

nhân dân

Quân đội

nhân dân

Quân đội

nhân dân

Quân đội

nhân dân

 

7h00-7h10

Quốc hội với cử tri

Quốc hội với cử tri

Quốc hội với cử tri

Quốc hội với cử tri

Quốc hội với cử tri

 

Việt Nam trong tuần

7h00-7h25

 

 

Thế giới 7 ngày 7h00-7h25

 

 

 

7h10-7h15

 

Quảng cáo

 

 

Quảng cáo

 

 

Quảng cáo

 

 

Quảng cáo

 

 

Quảng cáo

 

 

 

7h15-8h15

 

THEO DÒNG THỜI SỰ

(Trực tiếp: Thông tin sâu, bình luận, phân tích về các  vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc tế; điểm báo, thể thao, tương tác trực tiếp với thính giả)

 

THEO DÒNG THỜI SỰ

(Trực tiêp: Thông tin sâu, bình luận, phân tích về các  vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc tế; điểm báo, thể thao, tương tác trực tiếp với thính giả )

 

THEO DÒNG THỜI SỰ

(Trực tiếp: Thông tin sâu, bình luận, phân tích về các  vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc tế; điểm báo, thể thao, tương tác trực tiếp với thính giả )

 

THEO DÒNG THỜI SỰ

(Trực tiếp: Thông tin sâu, bình luận, phân tích về các  vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc tế; điểm báo, thể thao, tương tác trực tiếp với thính giả )

 

THEO DÒNG THỜI SỰ

(Trực tiếp: Thông tin sâu, bình luận, phân tích về các  vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc tế; điểm báo, thể thao, tương tác trực tiếp với thính giả )

Quảng cáo

7h25-7h30

 

Quảng cáo

7h25-7h30

 

 

Âm nhạc với

cuộc sống

7h30-7h55

(25 phút)

Ca nhạc theo yêu cầu thính giả

7h30- 8h00

(30 phút)

 

Quảng cáo

(7h55-8h00)

 

Tạp chí du lịch  (VOV2)

(30 phút)

(08h00-8h30)

Tạp chí văn hoá

( VOV2 )

(30 phút)

(08h00-8h30)

 

8h15-8h25

Môi trường và phát triển

Khoa học và

Công nghệ

Không gian số

Môi trường và phát triển

Khoa học và

Công nghệ

 

8h25-8h30

 

Quảng cáo

 

 

Quảng cáo

 

 

Quảng cáo

 

 

Quảng cáo

 

 

Quảng cáo

 

 

8h30-8h35

Bản tin kinh tế

Trực tiếp

Bản tin kinh tế

Trực tiếp

Bản tin kinh tế

Trực tiếp

Bản tin kinh tế

Trực tiếp

Bản tin kinh tế

Trực tiếp

Văn hóa giải trí cuối tuần

8h30-8h45

Kịch truyền thanh

8h30-9h00

(30 phút)

 

8h35-8h40

Sức khỏe và đời sống của VOVas

Quảng bá + Đệm

Sức khỏe và đời sống của VOVas

Quảng bá + Đệm

Sức khỏe và đời sống của VOVas

 

8h40-9h00

Thư viện âm nhạc (Tuần 1 và 3)

Âm nhạc dân gian thế giới (Tuần 2 và 4)

Giai điệu bạn bè (Tuần 1 và 3)

Khách mời âm nhạc (Tuần 2 và 4)

Câu lạc bộ âm nhạc

Tình khúc thế kỷ (Tuần 1 và 3)

Chân dung âm nhạc trẻ

(Tuần 2 và 4)

Tin và đời sống âm nhạc

Gia đình Việt

(phát lại  VOV2 6h15 thứ 7)

(8h45 – 9h00)

 

9h00-9h15

Tin và báo chí toàn cảnh (trực tiếp)

Tin và báo chí toàn cảnh (trực tiếp)

Tin và báo chí toàn cảnh (trực tiếp)

Tin và báo chí toàn cảnh (trực tiếp)

Tin và báo chí toàn cảnh (trực tiếp)

Tin và báo chí toàn cảnh (trực tiếp)

Tin và báo chí toàn cảnh (trực tiếp)

 

9h15-9h30

Văn hóa giải trí

Văn hóa giải trí

Văn hóa giải trí

Văn hóa giải trí

Văn hóa giải trí

 

 

Đối thoại cuối tuần trực tiếp

9h15-10h00

(45 phút)

 

 

Diễn đàn kinh tế (trực tiếp)

9h15-10h00

 

 

9h30-9h40

Dân tộc và phát triển

Dân tộc và phát triển

Dân tộc và phát triển

Dân tộc và phát triển

Dân tộc và phát triển

 

9h40-

9h50

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

Kinh tế

 

9h50-

10h00

Pháp luật và

 Đời sống

Đời sống

 tôn giáo)

Pháp luật và

 Đời sống

Đời sống

 tôn giáo

 

Pháp luật và

 Đời sống

 

10h00

10h05

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

 

10h05

10h25

Bài ca đi cùng năm tháng (VOV3)

Trang âm nhạc tuổi hồng   (VOV3)

Bài ca đi cùng năm tháng (VOV3)

Khách mời dân ca (VOV3)

Hộp thư âm nhạc

(VOV3)

Kinh tế

(Góc nhìn sự kiện)

10h05-10h15

Tạp chí âm nhạc trẻ

10h05-10h30

(25 phút)-(VOV3)

 

Tầm nhìn Unesco

10h15-10h25

 

10h25

10h30

Bản tin

Khoa học

 (Trực tiếp)

Bản tin

Khoa học

 (Trực tiếp)

Bản tin

Khoa học

 (Trực tiếp)

Bản tin

Khoa học

 (Trực tiếp)

Bản tin

Khoa học

 (Trực tiếp)

Quảng bá + Đệm

 

10h30

11h00

Vì an ninh

Tổ quốc

Vì an ninh

Tổ quốc

Vì an ninh

Tổ quốc

Vì an ninh

Tổ quốc

Vì an ninh

Tổ quốc

Vì an ninh

Tổ quốc

 

Thể thao cuối tuần

10h30-10h45

(15 phút)

 

 

Hồi âm thính giả

PL

10h45-11h00

 

11h00

11h05

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Chính phủ với người dân

(11h00-11h15)

Chính phủ với người dân PL 2

(PL thứ 6)

Bản tin (Trực tiếp)

 

11h05

11h15

Chính phủ với người dân

Chính phủ với người dân

Chính phủ với người dân

Chính phủ với người dân

Người Việt ở nước ngoài với quê hương (VOV5) 11h05-11h15

 

11h15

11h20

Bản tin

Thị trường giá cả (trực tiếp)

Bản tin

Thị trường giá cả (trực tiếp)

Bản tin

Thị trường giá cả (trực tiếp)

Bản tin

Thị trường giá cả (trực tiếp)

Bản tin

Thị trường giá cả (trực tiếp)

Quảng bá + Đệm

Quảng bá + Đệm

 

11h20

11h50

CT của Quảng cáo (30′)

CT của Quảng cáo (30′)

CT của Quảng cáo (30′)

CT của Quảng cáo (30′)

CT của Quảng cáo (30′)

CT của Quảng cáo (30′)

CT của Quảng cáo (30′)

 

11h50

12h00

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

 

12h00

13h00

THỜI SỰ TRƯA

(Trực tiếp)

THỜI SỰ TRƯA

(Trực tiếp)

THỜI SỰ TRƯA

(Trực tiếp)

THỜI SỰ TRƯA

(Trực tiếp)

THỜI SỰ TRƯA

(Trực tiếp)

THỜI SỰ TRƯA

(Trực tiếp)

THỜI SỰ TRƯA

(Trực tiếp)

 

13h00

14h00

Theo dòng thời sự PL

Theo dòng thời sự PL

Theo dòng thời sự PL

Theo dòng thời sự PL

Theo dòng thời sự PL

 

Âm nhạc 168 giờ

13h00-13h45

(45 phút)

Mỗi tuần

một nhân vật

VOV2

13h00-13h30

(30 phút)

 

 

Gia đình Việt VOV2

13h45-14h00

 

 

Quảng bá

13h55-14h00

 

Ngôi nhà âm nhạc

13h30-14h00 VOV3

(30 phút)

 

 

14h00

14h05

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

Bản tin (Trực tiếp)

 

Bản tin (Trực tiếp)

 

 

 

Hồi âm thính giả

 (Ban Thư ký biên tập)

 

 

 

các vấn đề xã hội

VOV2

30 phút

 

      14h00-14h30

 

 

14h05

14h20

Văn hóa giải trí (PL)

Văn hóa giải trí (PL)

Văn hóa giải trí (PL)

Văn hóa giải trí (PL))

Văn hóa giải trí (PL)

 

14h20

14h30

Bạn bè với Việt Nam

 

Hồ sơ sự kiện quốc tế

Ngôi nhà Asean

Bạn bè với Việt Nam

 (PL Thứ 2)

Hồ sơ sự kiện quốc tế (PL thứ 3)

Ngôi nhà Asean

 

 

 

 

Bản tin văn hóa

(Trực tiếp)

 

14h30

14h35

 

Bản tin văn hóa

(Trực tiếp)

 

Bản tin văn hóa

(Trực tiếp)

 

Bản tin văn hóa

(Trực tiếp)

 

Bản tin văn hóa

(Trực tiếp)

 

Bản tin văn hóa

(Trực tiếp)

Bản tin văn hóa

(Trực tiếp)

 

14h35

14h45

Biển đảo Việt Nam (PL)

Biên giới xanh (PL)

Biển đảo Việt Nam (PL)

Biên giới xanh (PL)

Biển đảo Việt Nam (PL)

Biên giới xanh (PL)

Biển đảo Việt Nam (PL)

 

14h45

14h55

Nông nghiệp và Nông thôn (PL)

Nông nghiệp và Nông thôn (PL)

Nông nghiệp và Nông thôn (PL)

Nông nghiệp và Nông thôn (PL)

Nông nghiệp và Nông thôn (PL)

Nông nghiệp và Nông thôn (PL)

Nông nghiệp và Nông thôn (PL)

 

14h55

15h00

Quảng bá+đệm

Quảng bá+đệm

Quảng bá+đệm

Quảng bá+đệm)

Quảng bá+đệm

Quảng bá+đệm

Quảng bá+đệm

 

15h00-15h15

Bản tin tổng hợp

(trực  tiếp)

Bản tin tổng hợp

(trực  tiếp)

Bản tin tổng hợp

(trực  tiếp)

Bản tin tổng hợp

(trực  tiếp)

Bản tin tổng hợp

(trực  tiếp)

Bản tin tổng hợp

(trực  tiếp)

Bản tin tổng hợp

(trực  tiếp)

 

15h15

15h45

 

CHUYÊN GIA CỦA BẠN

(Tư vấn trực tiếp về pháp luật, việc làm, đầu tư tài chính, tiêu dùng, bất động sản ….-Mỗi ngày 1 chủ đề)

 

 

 

 

CHUYÊN GIA CỦA BẠN

(Tư vấn trực tiếp về pháp luật, việc làm, đầu tư tài chính, tiêu dùng, bất động sản ….-Mỗi ngày 1 chủ đề)

 

 

 

 

CHUYÊN GIA CỦA BẠN

(Tư vấn trực tiếp về pháp luật, việc làm, đầu tư tài chính, tiêu dùng, bất động sản ….-Mỗi ngày 1 chủ đề)

 

 

 

 

CHUYÊN GIA CỦA BẠN

(Tư vấn trực tiếp về pháp luật, việc làm, đầu tư tài chính, tiêu dùng, bất động sản ….-Mỗi ngày 1 chủ đề)

 

 

 

 

CHUYÊN GIA CỦA BẠN

(Tư vấn trực tiếp về pháp luật, việc làm, đầu tư tài chính, tiêu dùng, bất động sản ….-Mỗi ngày 1 chủ đề)

 

 

 

Đối thoại cuối tuần PL

(Đối thoại với các Bộ trưởng, Lãnh đạo các ban ngành Trung ương và địa phương, các khách mời quan trọng về các vấn đề thời sự trong tuần )

15h15-16h00

Diễn đàn kinh tế

PL

15h15-16h00

 

15h45

16h00

Cung đàn Quê Hương (VOV3)

 

Giọng ca nghệ sĩ (VOV3)

 

Bài dân ca hay đôi diều cảm nhận-VOV3

 

Bài dân ca cổ (VOV3)

 

Yêu mãi khúc dân ca (VOV3)

 

 

16h00

16h05

Bản tin

(trực tiếp)

Bản tin

(trực tiếp)

Bản tin

(trực tiếp)

Bản tin

(trực tiếp)

Chính phủ với người dân (PL): 16h00-16h15

Ký ức âm thanh

16h00-16h30

(30 phút) VOV3

 

 

Tâm tình biên giới và hải đảo PL1

16h00-16h30

(30 phút)

 

 

16h05

16h15

Chính phủ với người dân (PL)

Chính phủ với người dân (PL)

Chính phủ với người dân (PL)

Chính phủ với người dân (PL)

 

16h15

16h25

Dân tộc và phát triển (PL)

Dân tộc và phát triển (PL)

Dân tộc và phát triển (PL)

Dân tộc và phát triển (PL)

Dân tộc và phát triển (PL)

 

16h25-16h30

Bản tin pháp luật (trực tiếp)

Bản tin pháp luật (trực tiếp)

Bản tin pháp luật (trực tiếp)

Bản tin pháp luật (trực tiếp)

Bản tin pháp luật (trực tiếp)

Việt Nam trong tuần (PL)

16h30-16h55

Thể giới 7 ngày

 ( PL)

16h30-16h55

 

16h30

16h40

Pháp luật và đời sống (PL)

Đời sống tôn giáo (PL)

Pháp luật và đời sống

Đời sống tôn giáo (PL)

Pháp luật và đời sống

 

16h40

16h55

Văn hóa giải trí PL

Văn hóa giải trí PL

Văn hóa giải trí PL

Văn hóa giải trí PL

Văn hóa giải trí PL

 

16h55

17h00

Quảng bá Đệm

Quảng bá Đệm

Quảng bá Đệm

Quảng bá Đệm

Quảng bá Đệm

Quảng bá Đệm

Quảng bá Đệm

 

17h00

17h45

ĐIỂM HẸN 17H

( trực tiếp)

 

ĐIỂM HẸN 17H

( trực tiếp)

 

ĐIỂM HẸN 17H

( trực tiếp)

 

ĐIỂM HẸN 17H

( trực tiếp)

 

ĐIỂM HẸN 17H

( trực tiếp)

 

 

Nghệ sĩ

với giới trẻ

(VOV3 trực tiếp)

 

 

 

Bàn tròn âm nhạc

17h00-17h45

(45 phút)-VOV3

 

 

17h45

18h00

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

 

 

18h00

19h00

THỜI SỰ CHIỀU

 

THỜI SỰ CHIỀU

 

THỜI SỰ CHIỀU

 

THỜI SỰ CHIỀU

 

THỜI SỰ CHIỀU

 

THỜI SỰ CHIỀU

 

THỜI SỰ CHIỀU

 

 

19h00

19h10

 

Quốc hội với cử tri PL

 

 

Quốc hội với cử tri PL

 

 

 

Quốc hội với cử tri PL

 

 

 

Quốc hội với cử tri PL

 

 

Quốc hội với cử tri PL

 

Tạp chí du lịch (VOV2) PL

 (30 phút)

19h00-19h30

– Thế thao cuối tuần (PL)

19h00-19h15

– Kinh tế: Góc nhìn sự kiện (PL) 19h15-19h25

 

19h10

19h20

Kinh tế (PL)

Kinh tế (PL)

Kinh tế (PL)

Kinh tế (PL)

Kinh tế (PL)

 

19h20

19h30

Môi trường và phát triển (PL)

Khoa học và công nghệ (PL)

Không gian số (PL)

Môi trường và phát triển (PL)

Khoa học và công nghệ ( PL)

 

 

Quảng bá

19h25-19h30

 

19h30

19h35

 

Bản tin Thời sự (trực  tiếp)

 

Bản tin Thời sự (trực  tiếp)

 

Bản tin Thời sự (trực  tiếp)

 

Bản tin Thời sự (trực  tiếp)

Bản tin Thời sự (trực  tiếp)

 

Bản tin Thời sự (trực  tiếp)

 

 

Bản tin Thời sự (trực  tiếp)

 

 

19h35

19h55

 

 

Bài ca chiến sỹ

 (VOV3)

 

 

Hồi âm sáng tác mới (VOV3)

 

 

Bài ca chiến sỹ

(VOV3)

 

 

Tìm hiểu cái hay cái đẹp của dân ca (VOV3)

 

 

Bài ca chiến sỹ

(VOV3)

 

-Hồi âm thính giả (ban thư ký biên tập) PL

(19h35-19h50)

 

-(19h50-19h55): Quảng bá + đệm

-(19h55-20h00): Quảng cáo

Người Việt ở nước ngoài với quê hương PL (VOV5)

19h35-19h45

 

19h55

20h00

 

Quảng cáo

 

Quảng cáo

 

Quảng cáo

 

Quảng cáo

 

Quảng cáo

Quảng cáo

 

20h00

20h30

Vì an ninh

 Tổ quốc

Vì an ninh

 Tổ quốc

Vì an ninh

 Tổ quốc

Vì an ninh

 Tổ quốc

Vì an ninh

 Tổ quốc

Câu chuyện cảnh giác truyền thanh

Tạp chí văn hoá thể thao công an

 

20h30

21h00

 

CHUYÊN GIA CỦA BẠN PL

(Tư vấn về pháp luật, việc làm, đầu tư tài chính, tiêu dùng, bất động sản ….-Mỗi ngày 1 chủ đề)

 

 

 

CHUYÊN GIA CỦA BẠN PL

(Tư vấn về pháp luật, việc làm, đầu tư tài chính, tiêu dùng, bất động sản ….-Mỗi ngày 1 chủ đề)

 

 

 

CHUYÊN GIA CỦA BẠN PL

(Tư vấn về pháp luật, việc làm, đầu tư tài chính, tiêu dùng, bất động sản ….-Mỗi ngày 1 chủ đề)

 

 

 

CHUYÊN GIA CỦA BẠN PL

(Tư vấn về pháp luật, việc làm, đầu tư tài chính, tiêu dùng, bất động sản ….-Mỗi ngày 1 chủ đề)

 

 

CHUYÊN GIA CỦA BẠN PL

(Tư vấn về pháp luật, việc làm, đầu tư tài chính, tiêu dùng, bất động sản ….-Mỗi ngày 1 chủ đề)

 

 

 

Tâm tình biên giới và hải đảo

20h30-21h00

(30 phút)

 

Tạp chí văn hóa (VOV2) 20h30-21h00 (30 phút) PL

 

21h00

21h30

Báo giờ+ Quân đội nhân dân

Báo giờ + Quân đội nhân dân

Báo giờ + Quân đội nhân dân

Báo giờ + Quân đội nhân dân

Báo giờ + Quân đội nhân dân

Báo giờ + Quân đội nhân dân

Báo giờ + Quân đội nhân dân

 

21h30

22h00

THỜI SỰ ĐÊM

THỜI SỰ ĐÊM

THỜI SỰ ĐÊM

THỜI SỰ ĐÊM

THỜI SỰ ĐÊM

THỜI SỰ ĐÊM

THỜI SỰ ĐÊM

 

22h00

23h00

Thức cùng sự kiện (trực tiếp)

-22h00-22h15: Dòng chảy sự kiện trong nước,

-22h15-22h30: Thế giới 24h,

-22h30-22h40: Alo vov1,

-22h40-22h55:Bàn tròn chuyên gia,

-22h55-23h00: Quà tặng VOV1

 

Thức cùng sự kiện (trực tiếp)

-22h00-22h15: Dòng chảy sự kiện trong nước,

-22h15-22h30: Thế giới 24h,

-22h30-22h40: Alo vov1,

-22h40-22h55:Bàn tròn chuyên gia,

-22h55-23h00: Quà tặng VOV1

 

Thức cùng sự kiện (trực tiếp)

-22h00-22h15: Dòng chảy sự kiện trong nước,

-22h15-22h30: Thế giới 24h,

-22h30-22h40: Alo vov1,

-22h40-22h55:Bàn tròn chuyên gia,

-22h55-23h00: Quà tặng VOV1

 

Thức cùng sự kiện (trực tiếp)

-22h00-22h15: Dòng chảy sự kiện trong nước,

-22h15-22h30: Thế giới 24h,

-22h30-22h40: Alo vov1,

-22h40-22h55:Bàn tròn chuyên gia,

-22h55-23h00: Quà tặng VOV1

 

Thức cùng sự kiện (trực tiếp)

-22h00-22h15: Dòng chảy sự kiện trong nước,

-22h15-22h30: Thế giới 24h,

-22h30-22h40: Alo vov1,

-22h40-22h55:Bàn tròn chuyên gia,

-22h55-23h00: Quà tặng VOV1

 

-Văn hóa giải trí cuối tuần: 22h00-22h30 (PL);

 

-Kịch truyền thanh: 22h30-23h00 (30 phút)

-Tâm tình biên giới và hải đảo: 22h00-22h30 (PL2);

 

-Kịch truyền thanh: 22h30-23h00 (30 phút) (PL2)

 

23h00

23h05

Bản tin (trực tiếp)

Bản tin (trực tiếp)

Bản tin (trực tiếp)

Bản tin (trực tiếp)

Bản tin (trực tiếp)

Bản tin (trực tiếp)

Bản tin (trực tiếp)

 

23h05

23h15

 

Rao sóng+ Quảng bá

 

 

 

Rao sóng+ Quảng bá

 

 

 

Rao sóng+ Quảng bá

 

 

 

Rao sóng+ Quảng bá

 

 

 

Rao sóng+ Quảng bá

 

 

 

Rao sóng+ Quảng bá

 

 

 

Rao sóng+ Quảng bá

 

 

 

23h15

23h45

Cảm nhận bài hát được nhiều người yêu thích-VOV3

Trang âm nhạc truyền thanh VOV3

Đoàn nghệ thuật dân tộc (tuần 1); Ơn nghĩa sinh thành (tuần 3); Giới thiệu đoàn nghệ thuật (tuần 2 và 4)-VOV3

Ca khúc tuyển chọn VOV3

Đọc chậm quân đội

Chào nhập hệ

 

 

Diễn đàn văn học nghệ thuật (30phut) (VOV2)

Thơ và cuộc sống 30 phút  (VOV2)

 

23h45

24h00

 

Bản tin cuối ngày+Quảng bá+chào nhập hệ

 

Bản tin cuối ngày+Quảng bá+chào nhập hệ

 

Bản tin cuối ngày+Quảng bá+chào nhập hệ

 

Bản tin cuối ngày+Quảng bá+chào nhập hệ

Bản tin cuối ngày+Quảng bá+chào nhập hệ

Bản tin cuối ngày+Quảng bá+chào nhập hệ

 

00h00

04h00

Nhập Hệ VOV3

Nhập Hệ VOV3

Nhập Hệ VOV3

Nhập Hệ VOV3

Nhập Hệ VOV3

Nhập Hệ VOV3

Nhập Hệ VOV3

 

04h00

04h45

 

Ca nhạc chào bình minh (VOV3)

 

Ca nhạc chào bình minh (VOV3)

 

Ca nhạc chào bình minh (VOV3)

 

Ca nhạc chào bình minh (VOV3)

 

Ca nhạc chào bình minh (VOV3)

 

Ca nhạc chào bình minh (VOV3)

 

Ca nhạc chào bình minh (VOV3)

 

04h45

04h50

 

Vào ngày mới

 

Vào ngày mới

 

Vào ngày mới

 

Vào ngày mới

 

Vào ngày mới

 

Vào ngày mới

 

Vào ngày mới